YauBen.com RSS Feed
  • 遊戲項目: 寫作
  • 刊登日期: 2008-12-20
  • 截止日期: 2009-01-29

寫候選食肆食評 激賞現金券$200

寫候選食肆食評 激賞現金券$200 由2008年12月18日至2009年1月29日期間,UFood會員在「我最喜愛食肆2009」搜尋候選食肆,揀選其中一間食肆或其分店撰寫食評,UFood會按文字精闢度、見解獨到性、圖片質素等,每星期選出5篇最高質素的食評,得獎食家可獲超級市場現金券$200乙張。 參加日期: 2008年12月18日至12月24日 2008年12月25日至12月31日 2009年1月1日至1月7日 2009年1月8日至1月14日 2009年1月15日至1月21日 2009年1月22日至1月29日 獎品:超級市場現金券 $200乙張 (每星期5名)


寫候選食肆食評 激賞現金券$200

由2008年12月18日至2009年1月29日期間,UFood會員在「我最喜愛食肆2009」搜尋候選食肆,揀選其中一間食肆或其分店撰寫食評,UFood會按文字精闢度、見解獨到性、圖片質素等,每星期選出5篇最高質素的食評,得獎食家可獲超級市場現金券$200乙張。

參加日期:
2008年12月18日至12月24日
2008年12月25日至12月31日
2009年1月1日至1月7日
2009年1月8日至1月14日
2009年1月15日至1月21日
2009年1月22日至1月29日

獎品:超級市場現金券 $200乙張 (每星期5名)

[寫候選食肆食評 激賞現金券$200] 留言

共有0個留言