YauBen.com RSS Feed
  • 遊戲項目: 寫作
  • 刊登日期: 2007-10-19
  • 截止日期: 2007-11-04

試食專員大招募連環三重獎

試食專員大招募連環三重獎 永隆信用卡免找數簽脹額 + 搵食優惠券總值超過$300000 而家只要成功登記成為飲食一番為食網的會員,即可擁有個人食評專欄,讓你與一眾同道中人分享個人「食經」,並有機會贏取超過三十萬元獎賞! 1. 試食專員大格鬥 只要你是寫得最多最好食評的食家,便可贏得永隆信用卡免找數簽賬額HK$10,000; 第二名及第三名則可贏得永隆信用卡免找數簽賬額HK$6000及HK$3000。 2. 每周最佳食評 編輯部將投選出每周2名寫得最出色之食評家,刊登於《新假期》的「飲食狗仔隊」專欄內,並賞你二百元稿費以作酬謝。 3. 食評日日賞 所有參加者每寫一篇食評,即可獲取「搵食優惠券」乙張。


試食專員大招募連環三重獎

永隆信用卡免找數簽脹額 + 搵食優惠券總值超過$300000

而家只要成功登記成為飲食一番為食網的會員,即可擁有個人食評專欄,讓你與一眾同道中人分享個人「食經」,並有機會贏取超過三十萬元獎賞!

1. 試食專員大格鬥
只要你是寫得最多最好食評的食家,便可贏得永隆信用卡免找數簽賬額HK$10,000; 第二名及第三名則可贏得永隆信用卡免找數簽賬額HK$6000及HK$3000。

2. 每周最佳食評
編輯部將投選出每周2名寫得最出色之食評家,刊登於《新假期》的「飲食狗仔隊」專欄內,並賞你二百元稿費以作酬謝。

3. 食評日日賞
所有參加者每寫一篇食評,即可獲取「搵食優惠券」乙張。

[試食專員大招募連環三重獎] 留言

共有0個留言