YauBen.com RSS Feed
  • 遊戲項目: 書臉
  • 刊登日期: 2018-06-17
  • 截止日期: 2018-06-20
  • 主辦單位: 國農證券

國農證券「估IPO,請你睇世界盃 任飲手工啤」

估維信金科控股(2003)首日上市收市價,請你睇世界盃任飲手工啤


維信金科控股(2003)首日上市收市價,請你睇世界盃 任飲手工啤

一齊同林SIR感受世界盃足球狂熱啦!只要估中 6月21日(星期四) 維信金科控股(2003)的首日上市收市價,林SIR 即請你去 de België - Bar & Restaurant 睇世界盃加任飲手工啤,當然唔少得既仲有禮品套裝包括足球、啤酒同精美酒杯啦。

維信金科控股(2003)係中國一間線上智能金融消費服務供應商,每手200股,發售價為$20.00–$23.00。
玩法極容易:

1. 讚好「China Demeter Securities Limited 國農證券有限公司」 Facebook 專頁

2. 讚好同分享呢個Post (須設定為公開)

3. 在此帖上至少Tag 2位好友

4. 留言寫低你預測的維信金科控股首日上市收市價,例如23.56
獎品:
得獎名額共有10名

第一名得獎者 : 可獲由 de België 贊助 3小時無限任飲啤酒入場券 3 張 (入場券包括在22-29/6(分組賽)內其中一日,享用3小時內無限任飲指定啤酒、飲品及小食。)

第二、三名得獎者 : 可獲半打 Paljas 啤酒及2隻酒杯

其餘得獎者 : 可獲 3枝 Paljas 啤酒及足球1個。
規則:

- 參加者必須年滿18歲或以上。

- 若多於1位參加者提交相同答案,將以提交答案次序排名先後為準,並以港交所在官網公布的數值為準。

- 每1個Facebook帳戶只可以參加1次,否則將被取消資格。

- 每位參加者(Facebook帳號)只可參加及獲獎一次。如參加者重覆提交答案,同一位參加者只計算首個所提交的答案;經過刪除或修改的答案均不作計算。

- 若發現參加者使用假帳戶參加是次活動,該參加者有機會被取消得獎資格。

- 結果將於6月22日公布。記得一定要做齊以下步驟先符合參加資格㗎,而預測結果將會以香港交易所喺當日網頁內公佈維信金科控股(2003)嘅首日上市收市價數值為準。

- 活動受有關條款及細則約束,國農證券有限公司對此活動保留最終決定權。


[國農證券「估IPO,請你睇世界盃 任飲手工啤」] 公佈得獎結果詳情:

2018-06-22公布。

[國農證券「估IPO,請你睇世界盃 任飲手工啤」] 留言

共有0個留言