Warning: fopen(/home/yauben/public_html/cache/movie/c6b8c8d762da15fa8dbbdfb6baf9e260.cache): failed to open stream: Permission denied in /home/yauben/public_html/admin/include/function.php on line 455

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/yauben/public_html/admin/include/function.php on line 456

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/yauben/public_html/admin/include/function.php on line 457
美珍香「2018世界盃有獎競猜遊戲」贏取美珍香 $1000 禮券 - 有品
YauBen.com RSS Feed
  • 遊戲項目: 書臉
  • 刊登日期: 2018-06-21
  • 截止日期: 2018-06-24
  • 主辦單位: 美珍香

美珍香「2018世界盃有獎競猜遊戲」贏取美珍香 $1000 禮券

美珍香《 2018世界盃有獎競猜遊戲》,各位美珍香粉絲可參加美珍香2018世界盃有獎競猜遊戲贏取美珍香 $1000 禮券。


《美珍香 Facebook: 2018世界盃有獎競猜遊戲》 各位美珍香粉絲可參加美珍香2018世界盃有獎競猜遊戲。

參加者只要係遊戲活動期間,估中今屆四強出線國家、冠軍國家,同埋神射手來自邊一個國家,就有機會贏得美珍香禮券。

各位足球迷仲唔快啲嚟考下自己眼光,參加遊戲拎獎品!
遊戲獎品:

大獎: 美珍香 $ 1000 禮券 ( 1份)

二獎: 美珍香 $ 500 禮券 (2份)

三獎: 美珍香 $ 100 禮券 (3份)

特別獎: 美珍香 $ 300 禮券 或 $ 500 禮券 (1份)
遊戲玩法:

1. 競猜32個參賽國家中,四強出線的國家及冠軍國家。

2. 每估中一個四強出線國家可得1分,而估中冠軍國家即可得3分; 估中全部國家(包括所有四強及冠軍國家),最高得分為7分 。

例子:

(預計) 四強: 德國 法國 巴西 英格蘭 ; 冠軍: 巴西

(結果) 四強: 德國 法國 巴西 西班牙; 冠軍: 巴西

(得分) 四強:德國 (1分) 法國 (1分) 巴西 (1分);

冠軍: 巴西 (3分) **總得分: 6分

3. 最高分的參加者有機會得到大獎,較低分的參加者會按分數得到二獎或三獎。

4. 估中「神射手來自那一個國家」的參加者可額外再獲得特別獎: 美珍香 $300 禮券

5. 如參加者估中全部 1. 四強出線國家、2. 冠軍國家以及 3. 神射手來自那一個國家,除了直接獲得大獎外,可額外得到特別獎: 美珍香 $ 500 禮券

(總共: $1500 禮券)
注意事項:

.特別獎只設一份,全中的參加者將會優先得到$500 禮券; 如沒有全中的參加者,估中「神射手來自那一個國家」最多只能得到$ 300 禮券。

.若出現任何同分、相同答案的情況,最終得獎者將會透過電腦隨機抽簽決定。

.如有任何爭議,本專頁保留一切決定權,參加者不得異議。


參加方法:

1. 讚好(Like)美珍香(香港) Facebook專頁

2. 讚好(Like)及分享(Share)此帖子

3. 到以下網址填寫參加遊戲表格及回答問題
活動條款及細則:

1. 每個Facebook帳戶只可參加一次,同一參加者使用多於一個Facebook帳戶亦只可中獎一次。

2.參加者需完成參加方法的指定步驟及填寫參加表格。

3.參加者須提供下列真實的個人資料,包括姓名、Facebook名稱及電郵地址以參加是次活動。

4. 如參加者提供的資料不詳、不清楚、失實或有任何遺漏,美珍香有權取消參加者的得獎資格。

5. 遊戲的截止時間以本公司之電腦系統為準,逾期遞交之答案均視作無效。

6. 任何因電腦、網路等技術問題而引致參加者所遞交的資料有延誤等情況,本專頁一概不負責。

7. 遊戲結果及得獎者將會於本專頁公佈。

8. 本公司就參加者名單、資格、獎品及所有本活動內容保留最終決定權,可隨時終止活動或更改任何條款及細則而毋須另行通知。

9.任何參加者參加是次活動,即代表同意以上所有條款及細則。如有任何爭議,本公司有權取消參加者的參加資格。

[美珍香「2018世界盃有獎競猜遊戲」贏取美珍香 $1000 禮券] 公佈得獎結果詳情:

2018-07-16 公佈。

[美珍香「2018世界盃有獎競猜遊戲」贏取美珍香 $1000 禮券] 留言

共有0個留言