YauBen.com RSS Feed
 • 遊戲項目: 書臉
 • 刊登日期: 2018-06-30
 • 截止日期: 2018-07-02
 • 主辦單位: 和牛燒肉 純

「和牛燒肉 純」推出玩遊戲兼分享經歷有機會獲得餐飲禮券

「和牛燒肉 純」玩遊戲兼分享你食過最令你回味和牛食法和原因,即有機會獲得$1000餐飲禮券。


玩遊戲兼分享經歷即有機會獲得$1000餐飲禮券

作為和牛專門店,「和牛燒肉 純」 旨在推廣日本牛肉,由日本直送唔同產地嘅優質和牛,而且只選取 A4 和 A5 級嘅優質純種和牛,務求令和牛控重拾日本原汁原味嘅牛香、肉嫩及油脂。「純」喺東京開業 15 年,有 4 間分店,喺香港開設海外分店,除咗燒烤,餐廳亦有提供其他和牛食法,包括刺身、涮涮鍋、壽喜燒等,名副其實「純」 和牛專門店。未曾食過嘅朋友,千其唔好錯過啦!!

分享:
 1. 分享你食過最令你回味嘅和牛食法同原因;
 2. 講出三種可以喺 「和牛燒肉 純」 食到嘅和牛食法。5個最令人流口水嘅滋味經歷即有機會贏得$1,000餐飲禮券。
遊戲玩法:
 1. 讚好「和牛燒肉 純」專頁、讚好 (Like) 及公開分享 (Share) 此帖子(Post) 。
 2. 於此帖子留言並Tag三位摯友話佢地知你食過最令你回味嘅和牛食法同原因,以及三種可以喺和牛燒肉 純 食到嘅和牛食法。例子:「@Tom @Lily @Ann 我食過最正嘅牛和食法係………… 。仲有啊,原來「和牛燒肉 純」 有 X,Y同Z食,不如一齊去食吖!」
活動條款及細則:
 1. 是次活動由 和牛燒肉 純 主辦。
 2. 參加者必須已 Like / 讚好 和牛燒肉 純 Facebook 專頁。
 3. 參加者必須已 Like / 讚好 及 公開分享【玩遊戲兼分享經歷,即有機會獲得$1,000餐飲禮券】帖子。
 4. 參加者必須於【玩遊戲兼分享經歷,即有機會獲得$1,000餐飲禮券】帖子留言欄 Tag 三位摯友,並分享你食過最令你回味嘅和牛食法及原因。
 5. 每一位Facebook登記帳戶每次遊戲只限參加一次及留言一次,如有重覆留言將取消該Facebook帳戶的得獎資格。
 6. 被 Tag 的三位摯友不包括自己及原本 Tag 自己的那一位摯友。
 7. 5位完成指定步驟並回答正確答案,將有機會得到 $1,000現金券乙張。
 8. 如得獎者沒有完成指定步驟,得獎權利會順延到下一位參加者(如第10位參加者不符合得獎資格會順延到第11位參加者繼承),如此類推,直至符合得獎資格為止。
 9. 遊戲結束時間為2018年7月2日晚上11時59分,並以主辦單位時間作準。
 10. 得獎名單將於2018年7月10日於和牛燒肉 純 Facebook 專頁公佈。
 11. 得獎者請於7月17日前於 Facebook 專頁內私訊形式 (inbox) 向 和牛燒肉 純 提供身份證姓名,聯絡電話及郵寄地址,以安排領獎。和牛燒肉 純 無須個別通知得獎者。 逾期將不獲受理。
 12. 如得獎者未能於指定日期前提供相關資料,其得獎資格將被自動取消。
 13. 獎品通知將以參加者於Facebook內登記之資料為準,任何填寫錯誤或資料錯漏導致通知失敗,和牛燒肉 純 概不負責。
 14. 所有獎項不得退換、轉售或兌換現金,或使用其他涉及第三方的服務。(受換領券條款及細則約束。)
 15. 本活動的參加者了解並同意遵守 和牛燒肉 純 會訂立的條款及細則。
 16. 如發現有不誠實或舞弊情況 (如:使用虛假帳戶讚好等),和牛燒肉 純 有權取消其參加資格而不作另行通知。
 17. 本活動的參賽者同意授權 和牛燒肉 純 蒐集、處理及使用其個人資料作是次及日後的宣傳用途。
 18. 和牛燒肉 純 有權取消、終止、修改或暫停本活動,亦可自行修改活動條款及細則而不作另行通知。和牛燒肉 純 保留更改活動獎品的權利,毋須另行通知。
 19. 以上提供之資料及其內容僅供參考,和牛燒肉 純 在法律上均不負責任何人因使用本文資料而蒙受的任何直接或間接損失。
 20. 和牛燒肉 純 保留使用本活動的所有紀錄用作宣傳及市場推廣之權利。
 21. 如有任何爭議,和牛燒肉 純 將保留最終決定權及解釋權。

關鍵字: 和牛燒肉 , 餐飲禮券

[「和牛燒肉 純」推出玩遊戲兼分享經歷有機會獲得餐飲禮券] 公佈得獎結果詳情:

2018-07-10「和牛燒肉 純」​專頁內公佈。

[「和牛燒肉 純」推出玩遊戲兼分享經歷有機會獲得餐飲禮券] 留言

共有0個留言