Warning: fopen(/home/yauben/public_html/cache/movie/61f2585b0ebcf1f532c4d1ec9a7d51aa.cache): failed to open stream: Permission denied in /home/yauben/public_html/admin/include/function.php on line 455

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/yauben/public_html/admin/include/function.php on line 456

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/yauben/public_html/admin/include/function.php on line 457
大家樂「Cup 最愛的你有獎遊戲」贏取大家樂『嚐樂‧半世紀』紀念陶瓷杯 - 有品
YauBen.com RSS Feed
  • 遊戲項目: 書臉
  • 刊登日期: 2018-07-10
  • 截止日期: 2018-07-27
  • 主辦單位: 大家樂

大家樂「Cup 最愛的你有獎遊戲」贏取大家樂『嚐樂‧半世紀』紀念陶瓷杯

由 2018年7月7 日至2018年7月27日參加大家樂「Cup 最愛的你有獎遊戲」有機會贏取大家樂『嚐樂‧半世紀』紀念陶瓷杯。


大家樂 Café de Coral 「Cup 最愛的你有獎遊戲」贏取「大家樂『嚐樂‧半世紀』紀念陶瓷杯」乙隻​

50 年來,大家樂 為你同家人、朋友帶嚟一個又一個嘅深厚回憶,同你哋一齊走過一個又一個嘅珍貴時刻,嚟到依個 moment,你又會諗起邊個小故事想同我哋分享呢?即刻了解遊戲玩法,懷緬過往美好時光之餘,仲隨時可以贏走「大家樂『嚐樂‧半世紀』紀念陶瓷杯」添!趁住今次機會,相約對方齊齊回味當初一個個嘅動人小事啦!

「Cup 最愛的你有獎遊戲」遊戲方法:
1. 讚好「大家樂 Café de Coral」Facebook 專頁;
2. 讚好同分享呢個 post(必須設定為「公開」);
3. 於留言欄分享一個與大家樂一同經歷嘅故事 (內容不多於 50 字),再 Tag 2 位朋友;
4. 標記 #大家樂CafédeCoral , #大家樂 及 #嚐樂半世紀
5. 最美好嘅 25 個小故事就會贏取「大家樂『嚐樂‧半世紀』紀念陶瓷杯」乙隻

「Cup 最愛的你有獎遊戲」活動條款及細則:
1. 主辦單位:大家樂集團有限公司及其母公司、子公司、關聯公司、代理人及受讓人 (以下統稱 “大家樂 Café de Coral”)。
2. 參加資格和限制:
a. 此活動只適用於香港,參加者須為香港居民及持有效香港身份証明文件。參加者不限年齡和性別,唯未滿18歲的得獎者必須獲得其家長或法定監護人之同意方可參加本活動。大家樂 Café de Coral 有權要求參加者出示其可證明居住地及年齡的文件,若參加者無法提出該些證明,大家樂 Café de Coral 將保留權利取消其參加資格或褫奪得獎者的得獎資格。
b. 大家樂 Café de Coral 的董事、管理人員、員工、專業顧問、廣告和推廣代理、獎品供應商及任何與本相關的人員以及他們的直系親屬都不可參加本活動。
3. 本活動期間: 2018年7月7 日至2018年7月27日下午11時59分止
4. 獎品如下: (名額 25 名)  
「大家樂『嚐樂‧半世紀』紀念陶瓷杯」
5. 參加方法:
i) 讚好「大家樂 Café de Coral」Facebook 專頁;
ii) 讚好及公開分享此遊戲帖文;
iii) 於留言欄以不多於50字回答問題 :
iv) 於留言標記(Tag)兩位朋友
v) 最美好嘅25個小故事就會贏取「大家樂『嚐樂‧半世紀』紀念陶瓷杯」(款式隨機)!
*遊戲截止日期為2018年7月27日下午11:59 分(遞交時間以Facebook香港時間作準)
6.每位參加者只限參賽1次。
7 . 遊戲結果以大家樂 Café de Coral Facebook 專頁留言時間及顯示次序為準。
8. 如發現參加者使用假帳戶或違規,該參加者有機會被取消資格。
9. 參加者對得獎結果和奬品不得異議。
10. 如有發現參加者盜用任何機構及他人所擁有之作品,其參加資格將被取消並不再獲參加資格。
11. 所有獎品不可退換或兌換現金,得獎者領取之後不能更換、退款、轉讓、轉售及退還,如發現任何涉嫌違規行為,大家樂 Café de Coral 有權即時取消其得獎資格,並保留追究權利,毋須另行通知。
12. 大家樂 Café de Coral 將於2018年8月16日前於大家樂 Café de Coral Facebook 專頁公布得獎名單。得獎者必須於成績公佈後指定日子內以私信方法發送個人資料供領取奬品用;逾期者之得獎資格將一律作廢。
13. 參加者因參與此活動或領獎而產生的任何運輸安排或其他費用,須由參加者自行承擔。
14. 若得獎者填寫之資料錯漏或不正確,以致大家樂 Café de Coral 未能成功聯絡得獎者及核實其身份,該得獎者之領獎資格將被取消。
15. 所有獎品於頒發後如有遺失或損毀,恕不補發。
16. 本人同意大家樂 Café de Coral 收集有關本人之個人資料,如地址、手提電話號碼等包括及限於上述填寫之個人資料,上述資料只會用作是次活動之通知領獎及核對獎品兌換等事宜,概不會作促銷或其他用途。
17. 本推廣活動與 Facebook 無關,並非由 Facebook 贊助、支持或管理。參加者所提供的資料僅為參加【#Cup最愛的你 ‧#有獎遊戲 】而非向 Facebook 提供資料。
18. 參加者於參加此活動之同時,即代表同意接受活動之條款及細則約束,如有違反,大家樂 Café de Coral 有權取消參加者之參加或得獎資格,並對於任何破壞活動之行為保留追究權利。
19. 大家樂 Café de Coral有權取消、終止、修改或暫停本活動,另亦可自行更改此次活動之條款及細則而不需作另行通知,參加者須完全同意遵守。
20. 答案中的個人化內容如有不當、不雅、淫穢、敵意、侵權、誣蔑、誹謗或中傷之內容或任何含有促進針對任何團體或個人之偏見、種族主義、仇恨或傷害或促進基於種族、性別、宗教、國籍、殘疾、性取向或年齡之歧視行為之內容,本公司概不負責,並有權刪除該留言,以及取消參加者的參賽和得獎資格。而參加者須彌償 大家樂 Café de Coral所有因不當內容而引致 大家樂 Café de Coral蒙受的任何損失、訟費及支出。
21. 如有任何爭議,大家樂 Café de Coral 將保留最終決定權,包括隨時暫停、更改或終止活動之條款及細則,而毋須另行通知。
22. 如有任何查詢,閣下亦可於辦公時間致電查詢,大家樂顧客服務部熱線︰ (852)2601 7890(星期一至五上午九時至下午五時半,公眾假期除外)。

[大家樂「Cup 最愛的你有獎遊戲」贏取大家樂『嚐樂‧半世紀』紀念陶瓷杯] 公佈得獎結果詳情:

2018-08-16​「大家樂 Café de Coral」Facebook 專頁公布。

[大家樂「Cup 最愛的你有獎遊戲」贏取大家樂『嚐樂‧半世紀』紀念陶瓷杯] 留言

共有0個留言