YauBen.com RSS Feed
 • 遊戲項目: 書臉
 • 刊登日期: 2018-12-06
 • 截止日期: 2018-12-09
 • 主辦單位: 噴射飛航

噴射飛航「葡出美食有獎遊戲」送你雙人來回澳門船票+五星級酒店住宿

即日起至12月9日,只要睇完短片並回答問題,每第50位答中嘅參加者將可獲得豐富嘅獎品。


各位粉絲千呼萬喚~「去澳門葡一葡」遊戲又返嚟喇出遊一定要住得舒適,食得招積~所以今次唔單止免費送出雙人來回澳門船飛,仲請你住埋豪華酒店或品嚐星級美食!即日起至12月9日,只要睇完短片並回答問題,每第50位答中嘅參加者(共8位) 將可獲得豐富嘅獎品,當中包括:

首2名:噴射飛航雙人普通位來回船票 「銀河酒店™」住宿1晚
第3-8名:噴射飛航雙人普通位來回船票 澳門悦榕庄酒店 $500美食券1張

留心喇!題目係:今次獎品送出嘅酒店客房係咩房型 ?
1 按讚成為TurboJET 粉絲
2 留言Tag多位朋友陪你同遊澳門
3 觀看以下短片搵出答案
4 回答問題

「銀河酒店」住宿有效日期:即日起至2019年6月30日

澳門悦榕庄酒店美食券有效日期:即日起至2019年6月30日

遊戲條款及細則:
 1. 噴射飛航【去澳門葡一葡:葡出美食- 送你雙人來回澳門船票+五星級酒店住宿或美食劵】有獎遊戲(下稱「遊戲」)之活動日期為2018年12月4日至12月9日,遞交答案的截止日期及時間為香港時間2018年12月9日下午11時59分,並以香港時間及信德中旅船務管理有限公司(「噴射飛航」)之伺服器為準,逾期遞交之答案均視作無效。
 2. 所有參加者必須仔細閱讀遊戲之條款細則及領獎須知,凡參加此遊戲即表示參加者接受及同意遵守遊戲之條款、細則及禮品之安排。
 3. 參加者須於遞交遊戲所需的正確個人資料及回答連結內所有問題,方符合本遊戲的參加資格。
 4. 每位Facebook用戶只可遞交答案1次,遞交後的答案亦不能刪改。如參加者重覆遞交,只會計算該參加者第一個提交的答案。
 5. 如得獎者未能符合得獎資格,得獎名額將會由其他參加者接續補上。
 6. 每位Facebook用戶只可獲乙次得獎機會。噴射飛航擁有最終決定權。
 7. 每50位提供正確答案的參加者(共8位)即可獲贈以下獎品:
  第1、2名:噴射飛航香港<>澳門普通位來回船票2套 「銀河酒店™」豪華客房住宿1晚(酒店住宿使用日期: 2019年6月30日或之前、只限星期一至四)
  詳情請參閱禮券條款及細則
  第3 - 8名:噴射飛航香港<>澳門普通位來回船票2套 澳門悦榕庄酒店$500美食券乙張(美食券使用日期: 2019年6月30日或之前; 適用於澳門悦榕庄酒店餐廳,包括貝隆Belon、尚坊Saffron、悦榕吧Banyan Lounge及悦濤廊Cabana)
  若參與商戶停止營業,該參與商戶所提供之優惠將即時終止。
 8. 得獎者將會收到電郵通知,並以此為最終裁決,參加者不得異議,其他參加者不會獲另行通知。
 9. 得獎者必須按照噴射飛航得獎電郵之指示領取獎品。領獎的地點以得獎電郵通知的地點作準,並不得更改。領獎時必須出示與參與遊戲時所提供之相同身份證明資料才能領取獎品。
 10. 最後領獎時間以得獎電郵通知訊息內之時間為準。如得獎者未能於領獎通知時間內領取獎品,將視作放棄獎品論。噴射飛航保留任何未獲領取的獎品的最終處理權利,亦有權以其他禮品代替而不作事先通知。
 11. 如參加者涉嫌以虛假、偽冒身份參加遊戲,噴射飛航有權取消其得獎資格。噴射飛航保留一切權利向有關參加者追討損害賠償或其他補償。
 12. 若操作或傳送過程中,參加者之記錄出現損失、損害、錯誤、損漏、紊亂、被刪、不完整、延遲、被盜、受毀、改線、傳送線路故障或資料庫遭未經授權之侵入,或因伺服器故障、病毒、程式故障或任何其他原因,而造成遊戲參加記錄遺失或延遲或任何其他損失,噴射飛航概不負責,參加者亦不得向噴射飛航追究。
 13. 參加者所提供之個人資料只供噴射飛航及其授權之推廣公司用於核對、通知、審計及實行是次遊戲之用途。資料將於遊戲結束後3個月內刪除。
 14. 獎品不可兌換現金、不可轉售、不可兌換其他物品。
 15. 噴射飛航有權隨時修改本條款及細則,更改或終止本遊戲而毋須作事先通知。
 16. 如有任何爭議,噴射飛航保留最終決定權,並對所有參加者具有約束力。噴射飛航亦有權以其他禮品代替而不作事先通知。
 17. 噴射飛航、「澳門銀河™」及澳門悦榕庄對獎品之使用保留一切最終決定權。
 18. 參加者正在向噴射飛航而非Facebook提供資料,是次遊戲與Facebook無關,並不是由Facebook贊助、支持或管理。Facebook將不會對參加者的行為承擔任何責任。

[噴射飛航「葡出美食有獎遊戲」送你雙人來回澳門船票+五星級酒店住宿] 公佈得獎結果詳情:

2018-12-17公佈。

[噴射飛航「葡出美食有獎遊戲」送你雙人來回澳門船票+五星級酒店住宿] 留言

共有0個留言