YauBen.com RSS Feed
  • 遊戲項目: 有獎問答
  • 刊登日期: 2011-08-21
  • 截止日期: 2011-08-31
  • 主辦單位: 新城

新城財經台財經網豪送20萬獎金獎品贏iPad2、iPhone 4、netbook及blackberry手機

新城電台,精彩走過20年,總值超過20萬獎金獎品豪俾你!包括iPad2,iPhone 4,netbook同埋blackberry手機,總之獎金越送越多,獎品越送越豪;參加次數越多,攞獎機會就更大。仲唔快啲手參加?


新城電台,精彩走過20年,總值超過20萬獎金獎品豪俾你!包括iPad2,iPhone 4,netbook同埋blackberry手機,總之獎金越送越多,獎品越送越豪;參加次數越多,攞獎機會就更大。仲唔快啲手參加?

條款及細則:

1. 活動截止日期為2011年8月31日。
2. 參加者必須為新城財經台財經網會員。
3. 會員每人每日只可參加一次,以新城財經台財經網網絡系統接收時間為準 。
4. 參加者必須年滿18歲,並持有有效香港身份證;得獎者須於領獎時出示香港身份證以核實身份。 
5. 禮品換領信將會發至閣下電郵,請小心檢查所有收件匣,包括垃圾郵件匣。請各參加者提供正確電郵地址及電話以作聯絡。
6. 如未能以參加者提供之電郵地址或及電話聯絡安排領獎事項,該禮物之換領權將被取消,而不獲任何補償。
7. 所有獎品不得退換、轉讓或兌換現金。新城廣播有限公司有權以其他價值相等的獎品代替指定獎品,毋須另行通知。
8. 新城廣播有限公司之員工及家屬均不可參與此項活動,以示公允。
9. 如有任何爭議,新城財經台財經網保留最終決定權。

[新城財經台財經網豪送20萬獎金獎品贏iPad2、iPhone 4、netbook及blackberry手機] 留言

共有0個留言