YauBen.com RSS Feed
 • 遊戲項目: 有獎遊戲
 • 刊登日期: 2019-01-20
 • 截止日期: 2019-01-30
 • 主辦單位: 九巴
九巴 APP 1933 篤一篤大抽獎

九巴 APP 1933 篤一篤大抽獎

由2019年1月21日至30日期間,喺九巴APP 1933路線內搵到「大抽獎貼紙」,篤一篤即可以參加大抽獎!


九巴 APP 1933 篤一篤大抽獎

由2019年1月21日至30日期間,喺九巴APP 1933路線內搵到「大抽獎貼紙」,篤一篤即可以參加大抽獎!

等車搭車悶悶地,順便click入APP 1933新加焦點新聞功能,即時update埋最新時事動向啦!

條款及細則:
 1. ​大抽獎活動日期由2019年1月21日至1月30日。
 2. 「大抽獎貼紙」於活動期間出現在九巴App1933手機程式內的不同路線,篤一下 「大抽獎貼紙」 即可獲得積分。積分有1分及 5分。每累積滿20分,即時可獲得電子抽獎劵一張,於活動完結後自動參加抽獎。
 3. 一位參加者可收集多張電子抽獎券。
 4. 每位參加者只限獲取獎品一份。
 5. 參加者保證所有填寫的姓名,電話及電郵地址均為真實且正確,如有不實或不正確之事情,將被取消得獎資格,且如有造成損害於本公司或其他任何第三人,應負一切法律責任。
 6. 整個活動期內每人參加次數不限。
 7. 活動完結後,將根據得獎者參加「Move-Hub 篤一篤大抽獎」時所登記之手機號碼及電郵聯絡得獎者,得奬通知如在任何情況下無法接通(包括參加者所提供之電話號碼屬無效或不正確)或電郵地址不正確,本公司將不承擔任何責任及不會補發得獎通知。
 8. 所有得獎者必須於指定換領時間內,攜同香港身份證及得獎確認電郵到指定地點領獎,逾期視作放棄。領獎產生的交通費用由得獎者自行承擔。
 9. 18歲或以下之參加者換領獎品時須由家長或監護人陪同,並持有有效香港身份證。
 10. 得獎資格須經本公司查驗合格方為有效,一切查驗標準以本公司為準,並為唯一憑據。
 11. 本公司所屬員工皆不得參加本活動,以示公允。
 12. 此抽獎活動的所有獎品不得更換、轉讓、退換或兌換現金/其他產品/優惠/服務等。所有獎品圖片只供參考。獎品及價值以實物及市場價格為準。
 13. 如有任何爭議,Move Hub Limited 可保留最終決定權。
 14. 參加者在活動中如有任何舞弊及/或欺詐成分,Move Hub Limited有權取消其參加資格。
 15. 得獎名單將於2019年2月18日在Move Hub Facebook專頁、星島日報及英文虎報(The Standard) 公佈。
 16. Move Hub Limited 保留刊登得獎者名單及有關照片作宣傳用途之權利。
 17. 任何因電話、電腦、網絡等技術問題或任何非在Move Hub Limited合理控制範圍內的問題,而使參加者或得獎者所登記之資料或Move Hub Limited發出之得獎通知有遲延、遺失、錯誤、無法辨識、損毀,導致資料無效等情況,Move Hub Limited不負任何法律責任,參加者或得獎者均不得異議。
 18. 一旦發現有蓄意攻擊本活動相關網站或本活動之程式、或有使用該等程式之參加者、或以任何方式擾亂本活動公平原則之行為(包括但不限於以任何方式導致系統異常或竄改網站程式機制而影響活動結果),本公司有權取消該參加者之參加紀錄與抽獎資格。因此得獎者,其得獎無效,並應將其所得獎獎品歸還予本公司。
 19. 當參與此推廣和/或領取獎品,即表示已細心閱讀、了解及同意遵守有關活動之條款及細則。
 20. 此獎活動所收集的所有個人資料將按香港〈個人資料 (私隱) 條例〉處理,除非獲得參加者書面同意外,收集的所有個人資料只作此抽獎活動之相關用途。
iPhone為 Apple Inc. 在美國及其他國家之註冊商標。Apple並非此推廣活動的參與者或贊助商。

推廣生意的競賽牌照號碼:51621
關鍵字: 九巴 , 大抽獎

[九巴 APP 1933 篤一篤大抽獎] 公佈得獎結果詳情:

2019-02-28​在Move Hub Facebook專頁、星島日報及英文虎報(The Standard) 公佈。

[九巴 APP 1933 篤一篤大抽獎] 留言

共有0個留言