YauBen.com RSS Feed
  • 遊戲項目: 設計
  • 刊登日期: 2010-12-19
  • 截止日期: 2010-12-31
  • 主辦單位: 新城

《新城免費So派1000張戲票大行動》

由即日起至2010年12月31日,新城財經台財經網送出1000張戲票俾各位粉絲!


由即日起至2010年12月31日,新城財經台財經網送出1,000張戲票俾各位粉絲!

睇咩戲、邊間睇、幾時睇一一任你揀!每滿40人參加,就會立即送出1套2張UA戲票。一集齊20,000人參加呢個活動,就會全數1,000張戲票送哂俾大家!想唔駛錢睇戲,切勿錯過。

如何參加?
1. 按最上“我會參加/ I'm Attending” 此活動
2. 再按左面「選擇受邀賓客 / Select guests to invite」邀請越多朋友,越大機會得獎。
3. 在活動上留言,“我要參加新城豪送1,000張戲票大行動”
4. 到有關網頁跟住步驟報名參加就有機會得獎。

得獎名單將於工於新城專頁內公佈!

條款及細則: 
1. 推廣期由 2010年11月18日至2010年12月31日 (或送出1,000張戲票為止)。 
2. 參加者於推廣期內透過本網站登記及於新城電台Facebook專頁成為fans,均合資格參加此活動,如登記人數多於戲票數量,戲票將以抽籤形式送出。 
3. 參加者必須正確填寫電郵地址及電話號碼,如未能以參加者所登記的電郵地址及/或電話聯絡安排領獎事宜,有關獎品的換領權將被取消。 
4. 每滿40位參加者,新城電台即送出1套2張UA戲票,得獎者將獲電郵通知,得獎名單亦會於新城電台Facebook專頁內公布。 
5. 新城廣播有限公司並非禮品之供應商,故此不會承擔與禮品有關之任何法律責任。一切有關禮品之爭議,均應由客戶與有關禮品供應商自行解決。 
6. 新城廣播有限公司保留權利隨時暫停、更改或終止優惠及更改其條款及細則,毋須另行通知,如有任何爭議, 新城廣播有限公司保留最終決定權。 

[《新城免費So派1000張戲票大行動》] 留言

共有0個留言