Warning: fopen(/home/yauben/public_html/cache/movie/9aeade7beada35c83d3b344fbafe43b0.cache): failed to open stream: Permission denied in /home/yauben/public_html/admin/include/function.php on line 455

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/yauben/public_html/admin/include/function.php on line 456

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/yauben/public_html/admin/include/function.php on line 457
「家樂牌雞粉打開鮮味竅門」有獎活動贏取超市禮券 - 有品
YauBen.com RSS Feed
  • 遊戲項目: 註冊
  • 刊登日期: 2011-06-22
  • 截止日期: 2011-06-23
  • 主辦單位: 家樂牌

「家樂牌雞粉打開鮮味竅門」有獎活動贏取超市禮券

家樂牌打開鮮味竅門由即日起至6月23日只要成功打開任何一道味門,及完成指俴,立即贏取豐富超市禮券。


家樂牌打開鮮味竅門

由即日起至6月23日只要成功打開任何一道味門,及完成指俴,立即贏取豐富超市禮券。

家樂牌雞粉,蘇玉華教你打開鮮味竅門,人人有獎,獎品超過總值$20,000,包括一年家樂牌產品、$1000超市禮券等。你仲唔快D參加,拎獎品返屋企?

家樂牌雞粉打開鮮味竅門活動條款及細則:

即日(即二零一一年五月二十七日)起至二零一一年六月二十三日參加「家樂牌雞粉打開鮮味竅門」有獎活動,參加者首先選擇其中一道味門,隨機抽出其中一道味門指令,留意味門指令並順利完成,即可打開鮮味竅門獲得豐富獎品一份。參加者需先登記成為會員才可參加此活動。

1. 推廣活動

1.1 活動期間由2011年5月27日起至2011年6月23日23時59分(香港當地時間)。

1.2 參加遊戲者(「參加者」)必須在活動期間透過家樂牌網頁參加。

1.3 參加者必須為年滿13歲或以上之持有香港身份證之香港居民。18歲以下參加者須先得到家長或法定監護人同意方可參加。

1.4 每個參加者一星期最多可以打開三道鮮味竅門,持續活動時間4周,共有十二次獲獎機會。

第一周: 2011年5月27日至2011年6月2日23:時30分

第二周: 2011年6月3日至2011年 6月9日23:時30分

第三周: 2011年6月10日至2011年6月16日23:時30分

第四周: 2011年6月17日至2011年6月23日23:時59分

1.5 遊戲玩法: 

於活動期間,會員只需要到家樂牌主頁參加「家樂牌雞粉打開鮮味竅門活動」遊戲,挑選其中一道味門按下,成功完成門後指令,即可得到一份豐富獎品。一道味門相等於一個抽獎機會。每位參加者一星期最多有三個機會,整個活動期間最多有十二次獲獎機會。按下味門後系統隨機抽出以下指令中的一道味門指令。

味門指令1: 用Facebook或電郵邀請朋友成為家樂牌會員

味門指令2: 用Facebook或電郵分享家樂牌食譜

味門指令3: 用Facebook成為家樂牌食譜煮好D專頁粉絲及分享家樂牌食譜煮好D專頁

1.6 所有參加者將於參加遊戲時即時知道得獎結果,參加者需成功完成整個味門指令才可獲獎,復制載有食譜內容的網絡鏈接不算作完成味門指令。

1.7 如參加遊戲,參加者即表示接受及同意此條款及細則內有關「家樂牌雞粉打開鮮味竅門」遊戲附有的條款及細則。

1.8  得獎者必須於2011年7月29日17時00分前至指定獎品換領中心領取獎品,但具體的獎品換領及索取的方式參見本條款及細則第3條。

 

2. 遊戲獎品

「家樂牌雞粉打開鮮味竅門」遊戲獎品總共包括如下: 

2.1免費相當於1年使用量的家樂牌產品; 共2份

(「免費相當於1年使用量的家樂牌產品」指12罐家樂牌雞粉273克裝、12盒家樂牌濃湯寶鮮魚味4粒裝、12盒家樂牌濃湯寶豬骨味4粒裝、12盒家樂牌濃湯寶鮮雞味4粒裝、24盒家樂牌濃湯寶牛肉味2粒裝、12盒家樂牌鷹粟粉420克裝、12支家樂牌鮮露205毫升裝、100包家樂牌通心粉80克 (通心粉味道:香港聯合利華有限公司另行選擇決定)

2.2 超級市場禮券價值$1,000; 共2份

(一份「超級市場禮券價值$1,000」包括2張$100百佳超級市場禮券、4張$100惠康超級市場禮券、3張$50Jusco禮券、5張$50惠康超級市場禮券)

2.3 超級市場禮券價值$500; 共4份

(一份「超級市場禮券價值$500」包括1張$100百佳超級市場禮券、2張$100惠康超級市場禮券、1張$50華潤萬家禮券、2張$50Jusco禮券、1張$50惠康超級市場禮券)

2.4 超級市場禮券價值$100; 共50份

(50份「超級市場禮券價值$100」包括以下:

- $100百佳超級市場禮券1張x 2份

- $100惠康超級市場禮券1張x 16份

- $50華潤萬家禮券 2張 x 16份

- $50 Jusco禮券 2張 x 16份)

2.5超級市場禮券價值$50; 共100份

(100份「超級市場禮券價值$50」包括以下:

- $50百佳超級市場禮券1張x 4份

- $50惠康超級市場禮券1張x 32份

- $50華潤萬家禮券1張x 32份

- $50 Jusco禮券1張x 32份)

2.6 美心飲食禮券價值$100; 共70份

2.7 $10麥當勞飲食禮劵一張; 共120份

2.8 家樂牌雞粉273克裝一罐; 共100份

2.9 家樂牌濃湯寶4粒裝一盒; 共100份

2.10 家樂牌產品折扣優惠劵*一份; 共20,000份

*家樂牌產品折扣優惠劵包括家樂牌雞粉273克裝$2折扣、家樂牌雞粉575克裝$3折扣、家樂牌濃湯寶4粒裝$2折扣、家樂牌濃湯寶2粒裝$1折扣及家樂牌辣鮮露110克裝$2折扣。該份獎品中有上述產品的優惠劵各2張,其中1張可用於百佳超級市場,而另1張可用於惠康超級市場。優惠劵的使用期限及使用方式等內容可參考優惠券上的說明信息,但最終以超級市場實際銷售為準。

2.11 家樂牌網站會員50積分; 共20,000份

2.12 家樂牌網站會員20積分; 共20,000份

2.13 所有獎品不設退換,一概不得兌換現金或其他獎品或產品。 

 

3. 獎品換領及索取

3.1 所有得獎者將於參加遊戲時即時知道得獎結果,詳細領獎事宜將於2011年6月30日前電郵通知得獎者。除了會員積分及家樂牌產品折扣優惠劵外,得獎者須於2011年7月29日17時00分前到獎品換領中心領取其他獎品,得獎者亦可於2011年7月28日17時00分前電郵或電話注冊選擇郵寄獎品并確認郵寄具體地址,成功注冊后不得變更領獎方式且需承擔郵寄風險。參加者應確保其電郵信箱運作正常,如因其電郵信箱或傳送相關問題致未獲通知或未成功注冊郵寄獎品的,本公司恕不承擔相關責任。若得獎者於2011年7月28日17時00分前未成功注冊郵寄獎品的,得獎者只可於2011年7月29日17時00分前自行到獎品換領中心認領,逾期將不能換取任何獎品。

3.2 得獎者若未能在指定期限內回覆得獎通知並確認同意領取獎品,視同放棄獲選得獎權利。獲選者不得將其領獎資格轉讓予其他人。

3.3 得獎者前往領獎時,請攜帶香港身份證正本及得獎通知書。

3.4 獎品一經領取後,若有遺失或被竊,本公司將不會補發或證明。

3.5 所有獎品不得退換、轉讓或兌換現金。

3.6 獎品均以實物爲準,宣傳圖片僅供參考,得獎者不得提出異議。若於領取及使用獎品期間發生任何事故,本公司恕不負責。

3.7 18歲以下之得獎者必須由家長陪同領取獎品。

4. 一般事項

4.1 參加者有責任保證所有填寫或遞交之資料均為真實及正確,且沒有冒用或盜用第三者之資料。如有不真實或不正確之情況發生,參加者或獲選者的資格將被取消。如因此導致本公司或其他任何第三者受損失,亦應負一切相關責任。

4.2 本公司將不會對任何人士負上任何因有關推廣活動、評選或得獎獎品而引致的(不論直接、間接或其他原因而產生的)個人損傷、死亡、損失、損毀或責任,包括但不限於收入、利潤或信譽的損失、任何因收集或處理任何抽獎的失誤、任何計算機會的錯誤、任何電腦、通訊或設施不正常地運作、任何由第三者所提供的服務的缺乏或不足之處、或任何通知因郵遞上的錯誤而寄失或遺失而引致的損失、損毀或責任,即使本公司已被通知可能會有這些損失、損毀或責任。

4.4 任何有關參加推廣活動及/或換取得獎獎品的懷疑或證實的詐騙個案,及/或懷疑或證實的濫用個案,將可能導致參加者的登記及/或得獎者應得之獎品立即取消及/或中止。

4.7 除非於此細則及條款列明,得獎者將不會獲得有關推廣活動中的得獎獎品的任何現金補償/利益或任何形式的代替品。

4.6 凡屬本公司及其該活動任何的代理及其被僱用之服務供應商之員工,均不可參加此推廣活動,以示公允。

4.8 就任何有關推廣活動及得獎獎品的所有問題及爭議,本公司擁有最終唯一及對參加者具約束力之決定權。[「家樂牌雞粉打開鮮味竅門」有獎活動贏取超市禮券] 公佈得獎結果詳情:

2011-06-30電郵通知得獎者。

[「家樂牌雞粉打開鮮味竅門」有獎活動贏取超市禮券] 留言

共有0個留言