Warning: fopen(/home/yauben/public_html/cache/movie/4a11654ad1e1e48352252859ff3032a0.cache): failed to open stream: Permission denied in /home/yauben/public_html/admin/include/function.php on line 455

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/yauben/public_html/admin/include/function.php on line 456

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/yauben/public_html/admin/include/function.php on line 457
工友聯盟 APP 大抽獎贏取智能電話 - 有品
YauBen.com RSS Feed
  • 遊戲項目: 註冊
  • 刊登日期: 2018-06-17
  • 截止日期: 2018-07-24
  • 主辦單位: 工友聯盟

工友聯盟 APP 大抽獎贏取智能電話

工友聯盟 APP 大抽獎,由即日至2018年7月14日,完成有關步驟,即可贏取智能電話、旅遊禮券及超巿禮券。


工友聯盟 APP 大抽獎贏取智能電話、旅遊禮券及超巿禮券

工友聯盟可能係全港最好既建造業生活平台。每日為各位工友服務,提供一站式最新建造業資訊,由地盤趣事到搵工,你估唔到嘅都有!大家快啲嚟抽獎兼搵工啦。
獎品:

智能電話$10000 x 1

旅遊禮券$5000 x 1

超市禮券$100 x 50份
步驟:

步驟一:下載工友聯盟程式及完成註冊

步驟二分享給三個朋友

步驟三專頁按讚

步驟四寫上中左頭獎電話會點。

[工友聯盟 APP 大抽獎贏取智能電話] 公佈得獎結果詳情:

2018-07-25 工友聯盟手機程式內公佈。

[工友聯盟 APP 大抽獎贏取智能電話] 留言

共有0個留言