YauBen.com RSS Feed
  • 遊戲項目: 註冊
  • 刊登日期: 2019-02-09
  • 截止日期: 2019-02-15
  • 主辦單位: 中國移動

中國移動呈獻「新春日日Link豐富巨獎送唔停」

由即日起至2019年2月15日,大家只需要透過MyLink參加「新春日日Link」抽獎活動,隨時有機會抽中不同豐富禮品!


中國移動呈獻「新春日日Link豐富巨獎送唔停」

新年流流,抽中大獎就夠晒好意頭!即日起至2月15日,大家只需要透過MyLink參加「新春日日Link」抽獎活動*,隨時有機會抽中不同豐富禮品!獎賞總數超過50,000份,其中包括價值$6,499嘅最新手機(共10部)同10,000 MyLink積分(價值$100)!提提你,每日都可以有一次抽獎機會,記得每日都上MyLink參加活動啦!

推廣生意的競賽牌照號碼:051719
關鍵字: 中國移動 , 新春 , 抽獎 , 手機

[中國移動呈獻「新春日日Link豐富巨獎送唔停」] 留言

共有0個留言