Warning: fopen(/home/yauben/public_html/cache/games/expired/e91068fff3d7fa1594dfdf3b4308433a.cache): failed to open stream: Permission denied in /home/yauben/public_html/include/lib.php on line 778

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/yauben/public_html/include/lib.php on line 779

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/yauben/public_html/include/lib.php on line 780
百佳購物滿$100投選百佳超卓品牌贏大獎 - 有品
YauBen.com RSS Feed
 • 遊戲項目: 購物獎賞
 • 刊登日期: 2018-09-03
 • 截止日期: 2018-10-04
 • 主辦單位: 百佳

百佳購物滿$100投選百佳超卓品牌贏大獎

​由2018年8月31日至10月4日,於百佳購物滿$100,並投選你心目中超卓品牌參加抽獎,有機會贏走最新型號智能手機或雙人來回台北機票,仲有$200百佳禮券!


投選百佳超卓品牌有機會贏走最新型號智能手機/雙人來回台北機票

而家嚟百佳Shopping 可以買到啱你心水嘅品牌產品,仲可以贏大獎❗

由2018年8月31日至10月4日,於百佳購物滿$100,並投選你心目中超卓品牌參加抽獎,有機會贏走最新型號智能手機或雙人來回台北機票,仲有$200百佳禮券!

獎品總值超過1百萬!1百萬!1百萬呀!即抽即獎,多買多抽,快啲嚟掃貨啦!

「投選百佳超卓品牌」(「抽獎」)條款及細則:
 • 參加者必須年滿18歲及持有有效香港身份證
 • 抽獎推廣期由2018年8月31日至10月4日,包括首尾兩天(「推廣期」)(以交易日期計算),所有交易必須於推廣期內進行。登記日期為2018年8月31日至10月8日晚上11時59分59秒止
 • 顧客於推廣期內任何時間(不限於購物當日)於香港百佳超級市場、FUSION、TASTE、INTERNATIONAL、FOOD LE PARC、GOURMET、GREAT FOOD HALL、SU-PA-DE-PA(超市部)、EXPRESS、百佳冷凍食品、www.PARKnSHOP.com或以百佳手機應用程式單次購物滿HK$100或以上(以單一收據計算),即可憑有效購物收據正本(收據購買有效日期為2018年8月31日至10月4日,網上購物必須為已獲確認並且完成送貨之訂單為準,不適用於已退款或已取消之訂單)於登記日期內登入PARKnSHOP.com/promo或香港百佳超級市場Facebook專頁進行登記,同時「讚好/Like」香港百佳超級市場Facebook專頁及此活動帖子,顧客須從候選品牌中分別投選10個百佳「至尊超市品牌」及「至尊家庭品牌」,完成投票後,即可參加抽獎。單次購物滿HK$100可獲1次抽獎機會,滿HK$200可獲2次抽獎機會,如此類推。此外,如該次購物同時購買每周指定品牌貨品,可獲額外抽獎機會,每一指定品牌貨品(不論件數)均只可獲額外抽獎機會1次。每周指定品牌貨品均不相同,有關詳情可參閱推廣期內逢週五刊登之報紙廣告及店內宣傳品
 • 是次抽獎不適用於購買任何禮券、初生嬰兒奶粉、電話卡/儲值卡的交易、繳費賬項、八達通/支付寶增值、香煙、月餅、月餅券、任何換購推廣、塑膠購物袋收費,亦不適用於任何於SU-PA-DE-PA(百貨部) 、www.greatfoodhall.com、電話/傳真/大額(單一交易之金額超過HK$50,000)/原箱(單一交易購入超過50箱的原箱貨品)/ TasteToGo/ Great-To-Go訂購服務及中國內地及澳門百佳超級市場之消費
 • 本抽獎活動參加次數不限,唯每張有效購物收據只可登記1次,重複登記即告作廢。顧客需登記購物收據上的資料(使用網上購物之顧客請填寫訂貨日期及已獲確認並且完成送貨之訂單號碼,不適用於已退款或已取消之訂單) 、香港身份證號碼首4位數字及電郵地址。如參加者未能提供完整及正確資料,參加資格將被作廢而不作另行通知。顧客必須保留購物收據正本作日後領獎之用,購物收據正本包括網上購物的送貨單於領獎後不予發還
 • 獎品以電腦隨機形式進行,顧客會即時得悉所獲得的獎品。獎品包括最新型號智能手機(*於推廣期內每日送出1份,35份, 價值約$6000) 、經濟客艙雙人來回香港至台北機票(17份, 價值$2120) 、$200百佳超級市場禮券(3800份) 、及其他購物優惠券
 • 得獎者將個別獲電郵通知,得獎者須於2018年10月12日至11月12日親身到指定地點領獎,屆時須出示購物收據正本、得獎通知電郵及香港身份證以作核實。詳情以得獎電郵上所列為準
 • 有關抽獎活動結束通知將刊登於2018年10月12日的星島日報及英文虎報
 • 如於登記時間結束後30日內(即2018年11月12日)仍未能聯絡到得獎者或得獎者未能於指定時間內領獎,得獎者資格將自動被取消。獎品之詳細資料將以得獎電郵內所列為準
 • 所有獎品均不可轉讓他人、兌換現金或其他貨品
 • 如購物收據上的資料及香港身份證號碼與輸入的抽獎資料不符,或重覆輸入當天購物收據上的資料,或得獎者未能出示已登記之香港身份證、購物收據正本及得獎電郵通知,或購物收據曾被修改、塗污或損毁,其得獎資格將自動被取消,參加者不得異議
 • 任何因收銀機、電話、電腦、網絡等技術問題而引致參加者所遞交的登記資料有遲延、遺漏、錯誤等情況,百佳超級市場概不負責
 • 百佳超級市場對顧客因參與抽獎及獲取獎品而引申之所有費用,包括(但不限於)交通費、運輸費、牌照、稅項、附加費、額外行李費、保險費、其他雜費及於旅行所產生或消費的一切所有其他支出等,均無任何責任
 • 得獎者須於領獎時簽署確認信以作換領及記錄用途
 • 獎品顏色會按照實際貨量隨機送出,得獎者不得選擇及不得異議
 • 百佳超級市場對產品供應商所提供之義務及服務均無任何責任。任何有關獎品質素服務或價值之爭議,須由得獎者與產品供應商直接解決
 • 任何參加者有意圖地進行了任何不合法、不當行為去損害活動的公正和公平的人仕或使用任何程式進行欺騙的人仕,其參加資格將被自動取消。百佳超級市場保留一切法律權利向有關參加者追討損害賠償或其他補償
 • 參加者屬自願性質參加本活動,一切因本活動所構成之責任與百佳超級市場無關,百佳超級市場將免除一切法律責任及賠償
 • 所有時間以百佳超級市場系統記錄為準
 • 如發現任何蓄意以空號或假帳戶參加本活動,百佳超級市場有權取消該參加者的參加資格
 • 任何Facebook用戶參加本活動即代表同意其所載之條款及細則。如有違反,百佳超級市場會取消其參加或得獎資格而不作任何通知,並對於任何破壞本活動之行為保留追究權利
 • 本活動與Facebook無關,並沒有由Facebook贊助、支持或管理
 • 百佳超級市場及其聘用之代理公司的員工及其直系親屬均不可參加本活動,以示公允
 • 如有任何爭議,百佳超級市場保留最終決定權。
推廣生意的競賽牌照號碼:50994-5

[百佳購物滿$100投選百佳超卓品牌贏大獎] 公佈得獎結果詳情:

2018-10-12​於星島日報及英文虎報​刊登。

[百佳購物滿$100投選百佳超卓品牌贏大獎] 留言

共有0個留言