YauBen.com RSS Feed
  • 遊戲項目: 購物獎賞
  • 刊登日期: 2019-06-13
  • 截止日期: 2019-07-16
  • 主辦單位: 二寶
二寶開心夏日賞

二寶開心夏日賞

由2019年6月6日至7月16日,凡購買任何二寶果汁糖(須包含至少一包BerryMix)滿港幣$15或以上(以單一收據計算),以WhatsApp發送姓名、聯絡電話、身份證號碼首4位數字及清晰之電腦收據照片至6769 9841,即有機會贏取港幣$12,000日本沖繩親子之旅旅遊禮券及港幣$200超市禮券!


二寶開心夏日賞

新口味Berry Mix雜莓味流心果汁橡皮糖粒粒都咁juicy,仲有多種維他命,真係食唔停口呀!夏日炎炎,一齊開心share二寶,帶走豐富獎品!

由2019年6月6日至7月16日,凡購買任何二寶果汁糖(須包含至少一包BerryMix)滿港幣$15或以上(以單一收據計算),以WhatsApp 發送姓名、聯絡電話、身份證號碼首4位數字及清晰之電腦收據照片至6769 9841,即有機會贏取港幣$12,000日本沖繩親子之旅旅遊禮券及港幣$200超市禮券!

推廣生意的競賽牌照號碼:52177

[二寶開心夏日賞] 留言

共有0個留言