YauBen.com RSS Feed
  • 遊戲項目: 有獎問答
  • 刊登日期: 2009-03-31
  • 截止日期: 2009-04-21

「都市達陣 - 百萬大獎賞」

都市日報新進駐東鐵線及馬鞍山線! 《都市日報》進駐東鐵線及馬鞍山線 為慶祝都市日報成功進駐東鐵線及馬鞍山線,由今天起日日有賞!!豐富獎品總值超過$100萬,記住每日拿份《都市日報》參加啦!讀者只需登記成為Club metro會員,即可參加「都市達陣 - 百萬大獎賞」遊戲。會員只需於每日上午9時30分起(以都市日報網絡系統時間為準)於都市日報網站回答每日問題,即有機會贏取豐富禮品。 立即參加,贏取每日獎賞!


都市日報新進駐東鐵線及馬鞍山線!

《都市日報》進駐東鐵線及馬鞍山線

為慶祝都市日報成功進駐東鐵線及馬鞍山線,由今天起日日有賞!!豐富獎品總值超過$100萬,記住每日拿份《都市日報》參加啦!讀者只需登記成為Club metro會員,即可參加「都市達陣 - 百萬大獎賞」遊戲。會員只需於每日上午9時30分起(以都市日報網絡系統時間為準)於都市日報網站回答每日問題,即有機會贏取豐富禮品。

立即參加,贏取每日獎賞!

[「都市達陣 - 百萬大獎賞」] 公佈得獎結果詳情:

2009-05-15於5月上旬獲電郵通知領奬事宜。

[「都市達陣 - 百萬大獎賞」] 留言

共有0個留言

遊戲評分:
很差
差
一般
好
很好