YauBen.com RSS Feed
  • 遊戲項目: 推薦
  • 刊登日期: 2010-05-21
  • 截止日期: 2010-06-30
  • 主辦單位: 珍寶

日本珍寶冷氣機耐用之父大比拼

日本珍寶冷氣機耐用之父大比拼,參賽者首先要Facebook按 LIKE , 須輸入有關資料及上載以耐用之父為題的照片或影片, 每位參賽者可上載一件或以上作品。


香港FACEBOOK發起全港首創耐用父親大比併,展示阿爸最襟睇一面....點為之襟,即刻加D創意,將屋企耐用之父發揚光大...

終極大獎: 豪華上海世博四人遊大獎 (一名)
- 四日三夜上海世博遊
- 四人來回機票
- 入住五星級酒店
- 兩間豪華套房
- 上海世博三日入場門票
每週特別獎: 可獲得$500美國有機健康食品包 (每週三名,共十八名)

玩法:
參賽者首先要Facebook按 LIKE , 須輸入有關資料及上載以耐用之父為題的照片或影片, 每位參賽者可上載一件或以上作品。
投票者可挑選自己心水作品投票一次, 每位投票者可以挑選多過一份心水作品。
作品上載日期為2010年5月17日至6月27日, 而投票日期為2010年5月17日至6月30日。

[日本珍寶冷氣機耐用之父大比拼] 留言

共有0個留言

遊戲評分:
很差
差
一般
好
很好