YauBen.com RSS Feed
  • 遊戲項目: 有獎問答
  • 刊登日期: 2010-11-10
  • 截止日期: 2010-11-14
  • 主辦單位: MEN1000

MEN1000 請你睇《叛諜反擊》優先場

MEN1000 請你睇電影《叛諜反擊》


MEN1000.com 請你睇電影《叛諜反擊》

只要完成以下步驟, 就有機會得到《叛諜反擊》優先場戲票兩張!
1) 登入為 MEN1000.com 會員
2) 在頁頂按 / (已成為MEN1000.com Fans,請去下一步)
3) 在此貼右下角按 ,並寫上「MEN1000 請睇戲」
4) 在此貼回答以下問題及寫上Facebook名稱
5) 按 [參加抽獎]

名額15位,得獎者每位可獲《叛諜反擊》優先場戲票兩張。 
參加者必須為MEN1000.com之會員 
由即日起至 2010年11月14日,完成以上步驟即可。 
會員必須在「會員登記表」內填上正確的聯絡電話或電郵地址,以便中獎後通知。 
每人只限參加一次。 

[MEN1000 請你睇《叛諜反擊》優先場] 公佈得獎結果詳情:

2010-11-15於 MEN1000 網站內公佈。

[MEN1000 請你睇《叛諜反擊》優先場] 留言

共有0個留言

遊戲評分:
很差
差
一般
好
很好