YauBen.com RSS Feed

華僑永亨銀行

華僑永亨銀行過往有獎遊戲及著數優惠

「新年利是袋袋平安」有獎遊戲有機會拎到蚊超級市場現金券 - 著數優惠 - 有品

留意片中財神到底派咗幾多封利是,然後喺留言tag 3個朋友同埋講個正確答案就有機會拎到港幣50蚊超級市場現金券乙張!

主辦單位: 華僑永亨銀行