YauBen.com RSS Feed

北角匯

北角匯過往有獎遊戲及著數優惠

Harbour North 北角匯復活節呈獻「Egg Tapping•蛋撞蛋大鬥法」 - 比賽 - 有品

今個復活節,北角匯Harbour North @VIC 為大家帶嚟歐美傳統節慶遊戲 ─ Egg Tapping蛋撞蛋比賽,睇吓邊個嘅復活蛋夠硬淨,仲有機會贏$2000新地商場贈券!

主辦單位: 北角匯