YauBen.com RSS Feed

經濟通

經濟通過往有獎遊戲及著數優惠

中銀香港 x 經濟通投資生活體驗站免費送咖啡禮券 - 推薦 - 有品

為咗俾客戶模擬感受一下新體驗,中銀香港喺幾家分行設立體驗站。大家只要去到,下載中銀香港手機銀行同分享指定專頁,即場可免費獲咖啡禮券一張,數量有限,送完即止。

主辦單位: 中銀 , 經濟通