YauBen.com RSS Feed

青衣市場

青衣市場過往有獎遊戲及著數優惠

青衣市場「復活節有獎遊戲」估吓雞蛋有幾重 - 書臉 - 有品

選出估計重量與片段中5隻雞蛋(連籃)實際重量最接近嘅10位參加者,每位可獲雞蛋一份(6隻)。如差距相同,會以先到先得方式選出得獎者。

主辦單位: 青衣市場