YauBen.com RSS Feed

7-Eleven

7-Eleven過往有獎遊戲及著數優惠

7-11 思樂冰買一送一 (逢星期五) - 購物獎賞 - 有品

由今日起至3月15日,7-11逢星期五嚟買迷你思樂冰仲有買一送一優惠,快啲拉埋朋友仔一齊買啦!

主辦單位: 7-Eleven

Walls Cornetto 「滋味甜筒大抽獎」至潮獎品等你拎 - 購物獎賞 - 有品

凡於2018年12月26日至2019年1月22日,於7-11購買Walls Cornetto 甜筒滿港幣$30,即可參加抽獎。

主辦單位: 7-Eleven